રસદાર ફળો અને શાકભાજી દ્વારા ડિહાઇડ્રેશનથી બચી શકાય છે. દર વર્ષે ઉનાળામાં ગરમીનો પ્રહાર પડતો હોય છે અને તેનાથી બચવા માટે દરેક પ્રયાસ લોકો કરતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ખાણી-પીણીમાં ફેરફારોને કારણે ઉનાળામાં રાહત મળી શકે છે. રસદાર ફળો અને શાકભાજી જેવા ખોરાક દ્વારા ડિહાઇડ્રેશન ટાળી શકાય છે. જે ઉનાળામાં તમે નિયમિત વપરાશ સાથે ઠંડું રાખે છે.

1 / 2
સંપૂર્ણ લેખ વાંચવા માટે...