નાણા મંત્રાલયે ભારતીય રેલવેને કહ્યું કે તે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે રકમ ભેગી કરે, બજેટમાં આ માટે કોઇ વધારાની સહાય નહી આપવામાં આવે. નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કૉર્પોરેશનને આ વર્ષે અંદાજે 10,000 કરોડ રૂપિયાની જરૂરીયાત છે જેનાથી ભૂમિ અધિગ્રહણ કરવામાં આવશે.

આ રકમ ભારત સરકારનાં 1.08 લાખ કરોડ રૂપિયાનાં ખર્ચવાળા મેગા પ્રોજેક્ટનો ભાગ છે. આનાથી વધારે ડેડિકેટ ફ્રેટ કૉરિડોર પ્રોજેક્ટ માટે 5,000 કરોડ રૂપિયા આપવાનું વચન સરકારે આપ્યું છે.

રેલવેએ નાણા મંત્રાલય પાસેથી લગભગ 18,000 કરોડ રૂપિયા માંગ્યા છે. જો કે બંને મંત્રાલયોનાં આગેવાનોની ઘણી બેઠકો પછી રેલવેને કહેવામાં આવ્યું કે તે ખર્ચ થનારી રકમની વ્યવસ્થા કરે, પછી આ રકમ નાણા મંત્રાલય ચુકવશે. રેલવેએ કહ્યું કે તે વાર્ષિક વ્યાજ અને અન્ય ખર્ચો ઉઠાવવાની સ્થિતિમાં નથી.