અત્યાર સુધી ફિલ્મે 77.83 કરોડનો બિઝનેસ કર્યો છે. ફિલ્મમાં સ્વરા ભાસ્કરનો માસ્ટરબેશન સીન ભારે વિવાદોમાં રહ્યો છે. આ સીન શૂટ થયા પછી અને શૂટિંગ પૂર્ણ થયા પછી તેણે રિયા કપૂરને મેસેજ કર્યો હતો.

1 / 4
સંપૂર્ણ લેખ વાંચવા માટે...