હોટ મોડેલો અને ઍક્ટ્રેસ માં શુમર પૂનમ પાંડે, દરેક વ્યક્તિની હૃદય પર છાયા છે. દરેક વ્યક્તિ એના ફેન છે, અને હૂ પણ કેમ નહીં, છેવટે એટલી હોટ અને સેક્સી છે.

Check out New #AskPoonamPandey Video on my APP Now  
Download 
#ThePoonamPandeyApp 
Available on Play store & App Store

પૂનમ પાંડેને સેક્સી ક્વિન પણ કહેવાય છે, અને સેક્સી ક્વીન કેમ કહે છે કે આ તમે અમને કહી જરૂર નથી. જી હા, તમે જોઈ શકો છો કે તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેમની સેક્સી અને હોટ ફોટિઝ છે, જેનાથી તમે પણ સાબિત કરી શકો છો.
1 / 5
સંપૂર્ણ લેખ વાંચવા માટે...